Onderzoek: kennisrelaties Metropoolregio Amsterdam en Brainportregio Eindhoven Project

In 2010 en 2011 heb ik aan de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar locatievoorkeuren, kennisrelaties en related variety van bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam en Brainportregio Eindhoven. Onder leiding van Oedzge Atzema publiceerden we twee rapporten, in opdracht van Bestuursforum Schiphol en de gemeente Eindhoven.

Rapportages
econ.geo.uu.nl/atzema/atzema.html

Loading