Centrum Zeist Vernieuwt! Interim

Het centrum van Zeist wordt vernieuwd. In 2017 was ik projectleider van diverse deelprojecten binnen de uitvoering van de centrumvisie. Ik hield me o.a. bezig met de visie op de aanloopstraten, het gevelfonds en het vormgeven van de Nieuwe Centrum Organisatie. Ook was ik het eerste aanspreekpunt voor winkeliers en horecaondernemers in het centrum. In het najaar van 2017 bekijken we hoe we voor het centrum nog betere keuzes kunnen maken, om zo meer bezoekers aan het centrum te binden en centrum Zeist een duidelijk profiel te geven. Dit gieten we in de nog op te stellen retailvisie, die ik ga begeleiden.


Loading